Akupunkturens historie

Akupunktur har været kendt i 5 - 6000 år som helbredsmetode i Kina og anvendes der traditionelt sammen med bl.a urter, massage, kopsætning og varmebehandling.


Den ældste kendte medicinbog "Den gule kejsers klassiske bog i indre medicin" stammer fra 2500 år f Kr og er skrevet som en dialog imellem den gule kejser og hans livslæge. Kejseren spørger og livslægen svarer.


De første skriftlige optegnelser om akupunktur er skrevet af jesuitermunke, der bragte den nye viden om akupunktur til Europa i 1600-tallet.


I 1979 anerkendte WHO akupunktur som helbredelsesmetode.


Akupunkturlærens nøgleord er balance og harmoni mellem yin og yang.

Dette udmøntes i en model eller arbejdsskitse over kroppen og dens funktioner.


Akupunkturen gives ved, at der sættes nåle i bestemte hudområder, der ligger spredt over hele kroppen med en veldefineret anatomisk beliggenhed. Akupunkturpunkterne er forbundet med nogle såkaldte energikanaler kaldet meridianer, en slags ledningsbaner, der danner et kredsløb. I dette kredsløb går der et flow af Qi-energi.

I meridianerne ligger akupunkturpunkterne som relæer, der regulerer strømmen af Qi-energi og denne strøm kan så påvirkes ved mekanisk indstik.


Hvad angår meridianerne eksistens er der der nu foretaget nogle forsøg, hvor man har injiceret radioaktivt stof i et akupunkturpunkt og så registreret en spredning af det radioaktive stof svarende til meridianens forløb.

Måske kan du få behandling via din arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til akupunktur.

Tidsbestilling: Ring, SMS eller send en mail, så finder vi en tid, der passer dig.

Mobil 20830539

akupunktur@live.dk

Klinikken ligger på 

Sdr. Vilstrup Bygade 41 6100 Haderslev

Priser:

Pr. behandling        400 kr.

Myggebehandling   250 kr.

Eksamensnål         100 kr.